Στο πλαίσιο των επιστημονικών διαλέξεων του Colloquium Αγιολογίας του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του A.Π.Θ., η αν. καθ. Βυζαντινής Ιστορίας Σοφία Μεργιαλή-Σαχά θα δώσει διάλεξη, μέσω διαδικτύου, με θέμα «Ο βυζαντινός άγιος ως ιδεώδες και ως πραγματικότητα σε εποχές κρίσης», την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 18:30. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://authgr.zoom.us/j/97328796246

Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Ηagiography Colloquium_Σοφία Μεργιαλή-Σαχά