Στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο αν. καθ. του Πανεπιστημίου Αθηνών Πέτρος Μπούρας-Βαλλιανάτος θα δώσει διάλεξη με θέμα «Byzantine Medicine in Light of the Global Middle Ages: Current Trends and Future Avenues, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00, στην αίθουσα σεμιναρίων του Ε.Ι.Ε. (ισόγειο). Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8yzZ0I3jT1a96KDpwymxFg

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

BSL 2023-24.2 Apr (Bouras Vallianatos)