Στο πλαίσιο Εαρινών Διαλέξεων του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δρ. Νεκτάριος Ζάρρας έδωσε διάλεξη με θέμα «Κωνσταντινούπολη-Μυστράς: Αναζητώντας επιδραστικές αντιλήψεις σε ζητήματα χώρου και εικονογραφικού προγράμματος της Μονής της Χώρας στην Παναγία Οδηγήτρια», την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:30, στη Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΖΑΡΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΘ