Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των Ανοικτών Διαλέξεων, διοργανώνει, με φυσική παρουσία, διάλεξη του μεταδιδακτορικού ερευνητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας Νίκου Τσιβίκη, με θέμα «Η ανασκαφή του βυζαντινού Αμορίου στη Μικρά Ασία: προσεγγίζοντας την αρχαιολογία μιας θεματικής πρωτεύουσας», η οποία θα δοθεί την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, ώρα 17:00 στο αναφερόμενο Τμήμα.