Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει κύκλο διαλέξεων, στο πλαίσιο του οποίου η Μαρία Λεοντσίνη Κύρια Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών θα δώσει διάλεξη με θέμα «Τι πραγματικά γνωρίζουμε για τη Βυζαντινή διατροφή; Οι σύγχρονοι ορίζοντες της έρευνας», την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (αίθουσα 1). Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Αφίσα Λεοντσίνη_5-12-2023