Στο πλαίσιο Κύκλου Διαλέξεων «Η Βυζαντινή Ιστορία της Θεσσαλονίκης» η Κατερίνα Κορρέ, Δρ. Μεσαιωνικής Ιστορίας, θα δώσει διάλεξη με θέμα «Θέατρα Ακροάσεως στη Μεσαιωνική Θεσσαλονίκη», την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 18:30, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (πλατεία Ιπποδρομίου). Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.