Στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων Βυζαντινής Ιστορίας, Λογοτεχνίας, Τέχνης και Αρχαιολογίας, τον οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ο καθηγητής Youval Rotman θα δώσει διάλεξη με θέμα «Boundaries and borderlines in multi-religious environments: the case of Byzantium», την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του ΕΙΕ (ισόγειο). Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης στον σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YHKM3vNmQ0q0dkcmuI4WZg

BSL 2022-23.2 Feb