Στο πλαίσιο της ετήσιας διάλεξης του Εργαστηρίου Αρχαιολογικών Επιστημών «Malcolm H. Wiener» ο καθ. Michael McCormick θα δώσει διάλεξη με θέμα «How Rome Became Byzantium: New Light from DNA, Ice Cores, and Harvard’s Science of the Human Past» στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας (αίθουσα Cotsen) την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

M. H. Wiener Annual Lecture, Prof. McCormick_ May 4th 2023