Ο καθηγητής Στρατής Παπαϊωάννου θα δώσει διάλεξη με θέμα «Readerly Pleasures in Byzantium» στο Σουηδικό Ινστιτούτο, στην Αθήνα, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00. Για την παρακολούθηση, τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως, απαραίτητη η εγγραφή μέσω του συνδέσμου:

https://www.sia.gr/en/events.php?eid=306&date=2022-12-20

Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.

gustav_karlsson_flyer_20221220