Ο καθ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης θα δώσει διάλεξη με θέμα «Ἡ Διήγησις περὶ τῶν δεκατριῶν ὁσιομαρτύρων τῆς Καντάρας (BHG, 1198)» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00 στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου και θα μεταδίδεται και διαδικτυακά.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικτυακή παρακολούθηση στον σύνδεσμο:

https://www.theo.ac.cy/7o-πολιτιστικό-μεσημέρι-θσεκ/