Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Διονύσιος Σταθακόπουλος θα δώσει διάλεξη με θέμα «Who was Alexios Apokaukos? Late Byzantine social history revisited», την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του ΕΙΕ. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_44s5PlqpQ3mlTe9hX0Nsjw
Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Byzantine Studies Lectures 2022-23.1 Dec