Η καθ. Βυζαντινής Ιστορίας Διονυσία Μισίου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, θα δώσει διάλεξη με θέμα «Η γυναίκα στο Βυζάντιο», στο Ίδρυμα Πολιτισμού «Υδρία», στη Θεσσαλονίκη, ώρα 19:00. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Πρόσκληση ομιλία γυναίκα Βυζάντιο