Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Από τη ρωμαϊκή στην πρωτοχριστιανική περίοδο» που διοργανώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άλλοι φορείς, ο καθ. Απόστολος Κραλίδης θα δώσει διάλεξη με θέμα «Το θρησκευτικό μωσαϊκό της Θεσσαλονίκης μέχρι τον τέταρτο αιώνα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.

21-12-22 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ