Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Παλαιογραφία -Κωδικολογία» του ΠΜΣ Αρέθας με διδάσκουσες τις κκ. Θεοδώρα Αντωνοπούλου και Θεοδώρα Παπαδοπούλου, ο Δρ. Ζήσης Μελισσάκης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, θα δώσει διάλεξη με θέμα «Ο φιλόλογος ως αρχαιολόγος. Μελέτη του χειρογράφου ως υλικού αντικειμένου και αξιοποίηση της παλαιογραφικής και κωδικολογικής ανάλυσης προς όφελος της φιλολογικής» την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρα 13:30-15:00, στην κυψέλη 704 (7ος όροφος) στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α