Στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων « Η Βυζαντινή Ιστορία της Θεσσαλονίκης», ο οποίος διοργανώνεται από το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., η επίκ. καθ. Βυζαντινής Ιστορίας Ελισάβετ Χατζηαντωνίου θα δώσει διάλεξη με θέμα «Η Θεσσαλονίκη ως έδρα Δεσποτών και Αυτοκρατόρων κατά τα Παλαιολόγεια Χρόνια» , την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Πλατεία Ιπποδρομίου). Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.