Στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Λαϊκή Λατρεία: Κείμενα και Παραδόσεις» του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας «Λαϊκός Πολιτισμός και Λογοτεχνία ― Γεώργιος Α. Μέγας», ο επιμελητής της Βολλανδιανής Βιβλιοθήκης (Bruxelles) Δρ. Xavier Lequeux θα δώσει διάλεξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, διάρκειας 45′, με θέμα: «Η Βιβλιοθήκη των Βολλανδιστών: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον», στο Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Τμήματος Φιλολογίας, στη Φιλοσοφική Σχολή στο ΕΚΠΑ, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.