Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργανώνει διάλεξη του Δρ. Xavier Lequeux με τίτλο «Μεταφράζοντας αγιολογικά κείμενα από τα λατινικά στα ελληνικά και αντίστροφα: πώς προσδιορίζουμε τη γλώσσα του πρωτοτύπου;», η οποία θα δοθεί στο ΙΙΕ, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, ώρα 11:00. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_92IukZpGSnW5hRE_Yb8bmA

Xavier&amp