Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Διαλέξεων με θέμα «Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο» που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, η Δρ. Μαρίνα Παπαδημητρίου έδωσε διάλεξη μέσω διαδικτύου με θέμα «Επιγραφικές μαρτυρίες για τη χορηγία του δομικού εξοπλισμού σε ναούς των πόλεων και της υπαίθρου στην πρωτοβυζαντινή επαρχία Φοινίκης», την Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 16:00.