Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Βυζαντινή Ιστορία της Θεσσαλονίκης» το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης / Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης και η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, η Δρ. Ελένη Λιάντα θα δώσει διάλεξη με θέμα «Η Οικονομική και Νομισματική Ιστορία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης», τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 18:30, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Πλατεία Ιπποδρομίου, Μέγαρο Μπίλλη). Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.