Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ο Δρ. Δημήτριος Αθανασούλης θα δώσει διάλεξη με θέμα «The Cyclades at the dawn of the Middle Ages», την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του ΕΙΕ. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PcugA8L0RDevPxfTDKE8fw
Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Byzantine Studies Lectures 2022-23.1 (3)