Στο πλαίσιο του ετήσιου Κύκλου Ομιλιών «Byzantine Talks NIA», τον οποίο οργανώνει το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του καθηγητή Σπύρου Τρωιάνου, η επίκ. καθ. Δάφνη Πέννα θα δώσει διάλεξη με θέμα « Byzantine law and the European legal tradition». Λόγω των περιορισμένων θέσεων, απαραίτητη η αποστολή ηλ. μηνύματος στην ηλ. διεύθυνση http://by email
Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και μέσω της ιστοσελίδας
https://nia.gr/en/first-byzantine-talks-nia-lecture-byzantine-law-and-the-european-legal-tradition-by-dr-daphne-penna-assistant-professor-university-of-groningen/

Byzantine Talks NIA

Byzantine Talks NIA_22.05.2024