Το Κέντρο Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών από κοινού με το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν σειρά διαλέξεων που αφορούν σε διάφορες πτυχές της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό ο αν. καθ. Γεώργιος Δεληγιαννάκης θα δώσει διάλεξη με θέμα «’Όσοι με τον Χάρο γίναν φίλοι…φεύγουν γελαστοί’. Εσχατολογικός γέλως την ύστερη αρχαιότητα», την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου:

https://tinyurl.com/2wmth2sm

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο Δελτίο Τύπου.

PressRelease_KELOPOS-OUCLectureSeries_Lecture2Deligiannakis_15 11 2023