Στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) ο καθηγητής Αντώνης Καλδέλλης θα δώσει διάλεξη με θέμα «Why did the east Roman state last for so long?» τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Ε.Ι.Ε. Η παρακολούθηση θα είναι δυνατή μόνο με φυσική παρουσία.