Στο πλαίσιο Κύκλου Ομιλιών «Η Βυζαντινή Ιστορία της Θεσσαλονίκης», ο καθ.  Ανδρέας Γκουτζιουκώστας θα δώσει διάλεξη με θέμα «Επιγραφικές μαρτυρίες από τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Ερμηνευτικές και χρονολογικές προσεγγίσεις» την Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 18:30, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Dialexi_Gkoutzioukostas