Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Διαλέξεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ο Αναστάσιος Τάντσης έδωσε διάλεξη, μέσω διαδικτύου, με θέμα «Η πόλη και η Αρχιτεκτονική στη Συρία και την Ιορδανία κατά τη Βυζαντινή περίοδο: προκλήσεις στην έρευνα» την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00.
Σύνδεσμος παρακολούθησης  :https://us06web.zoom.us/j/88052132742