Στο πλαίσιο του Κύκλου διαλέξεων του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. <<Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη βυζαντινή περίοδο>> , ο Δρ. Αναστάσιος Τάντσης θα δώσει διάλεξη, μέσω διαδικτύου, με θέμα << Το προσκύνημα του Προφήτη Ηλία στο Tell mar Elias της Ιορδανίας: μια επανεξέταση των δεδομένων>> την Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 16:00. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://us06web.zoom.us/j/88052132742