Στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Συναντήσεις για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα 2023-2024» που διοργανώνουν το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, από κοινού με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Γαλλική Σχολή Αθηνών, ο Αμφιλόχιος Παπαθωμάς θα δώσει διάλεξη με θέμα «Ιδιωτικές επιστολές από την Ύστερη Αρχαιότητα (4ος-7ος αι. μ.Χ.): νέα ανέκδοτα ευρήματα στο ιστορικό τους πλαίσιο», στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00. Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.
Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vJrBxFvtTHO80xUR-vQKfQ#/registration
Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

2023-11-07-PAPATHOMAS