Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Βυζαντινή Ιστορία της Θεσσαλονίκης» που διοργανώνουν η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η καθηγήτρια Αλεξάνδρα-Κυριακή Βασιλείου-Seibt θα δώσει διάλεξη με θέμα «Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο του Μακεδονικού χώρου: οι μαρτυρίες των σφραγίδων», την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:30, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Dialexi Seibt