Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «PYTHAGORAS BYZANTINUS. Pythagoras and Pythagoreanism in Byzantine Thought and Culture» της Ακαδημίας Αθηνών, η Δρ. Αθανασία Μεγρέμη θα δώσει διάλεξη με θέμα «Evolutions in Studying the Pythagorean Tradition : The Four Sciences as Viewed by Georgios Pachymeres » τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, ώρα 17:00-19:00, στη Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη».
Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και την περίληψη.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/j/88367668222?pwd=Eec0R6QyTPzHs5H75JwbfwiUPBEgxv.1

Meeting ID: 883 6766 8222
Passcode: 057276

ABSTRACT 3.6.24

Seminar Poster 3.6.24