Στο πλαίσιο των επιστημονικών διαλέξεων του Colloquium Αγιολογίας του Κέντρου Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του A.Π.Θ., ο καθηγητής Αθανάσιος Σέμογλου θα δώσει διάλεξη, μέσω διαδικτύου, με θέμα «Εικόνες της αγίας Θέκλας και οι απαρχές της τιμής της», την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:30. Σύνδεσμος παρακολούθησης https://authgr.zoom.us/j/97328796246
Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

Ηagiography Colloquium_Αθανάσιος Σέμογλου_compressed