Στο πλαίσιο του κύκλου «Διαλέξεις Βυζαντινών Σπουδών» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο Αθανάσιος Βιώνης θα δώσει διάλεξη με θέμα «Survey ceramic assemblages as Byzantine household archaeology», τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 18:00, στο Ε.Ι.Ε., στην Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο).
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NbwbTQQ3TTO2BS-UJ27RWQ

Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

BSL Dec 2023