Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου “Νίκος Οικονομίδης”, με θέμα “Η ύπαιθρος στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο (7ος- 15ος αι.): κοινωνικές σχέσεις και δομημένο περιβάλλον” που διοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε. και θα αρχίσει διαδικτυακά την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη, μέσω της πλατφόρμας webex, κατόπιν αποστολής δήλωσης στη διεύθυνση [email protected]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ_2021_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ