Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει την  Γ΄ Διεθνή  Επιστημονική Συνάντηση «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο» (ΑΕΠΕΛ3) που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα στις 2-5 Ιουνίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021, επιστρέφοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΑΕΠΕΛ3 ([email protected]) το δελτίο συμμετοχής συμπληρωμένο σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο (σε μορφή Word), μαζί με μια σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους (μέχρι 400 λέξεις).

ΑΕΠΕΛ3_Β’ Εγκύκλιος_AWOP3_Second Circular

ΑΕΠΕΛ3_Δελτίο Συμμετοχής_AWOP3_Registration Form