Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργανώνουν το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης», με θέμα «Έμποροι και Εμπόριο στο Βυζάντιο (4ος -15ος αι.), το οποίο θα διεξαχθεί μόνο με φυσική παρουσία και θα αρχίσει την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 21 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα συνημμένα αρχεία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_Ν._ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ_2021-2022_Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διευκρίνιση_-_Σεμινάριο_Οικονομ ίδης_2021-2022