23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών (22-27 Αυγούστου 2016)

Από τις 22 έως 27 Αυγούστου διεξήχθησαν στο Βελιγράδι οι εργασίες του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών. Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (Association Internationale des Études Byzantines), λαμβάνει χώρα ανά πενταετία, σε διαφορετική χώρα/πόλη. Στο 23ο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 1250 βυζαντινολόγοι από 38 χώρες, εκ των οποίων περίπου 250 ήταν Έλληνες της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού. Το Συνέδριο, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, οργάνωσε η Σερβική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε, επίσης, η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης, με εκπροσώπους από όλες  τις χώρες-μέλη της. Την Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της, καθ. Ταξιάρχης Κόλιας και η Γενική Γραμματέας, καθ. Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη. Η Γενική Συνέλευση εξέλεγξε και πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο (Bureau) της Διεθνούς Ένωσης τον καθ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο και, επίσης, αποφάσισε, παρά τις επιφυλάξεις μέρους των εκπροσώπων, το επόμενο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.