Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει την Δ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο» (ΑΕΠΕΛ 4). Δήλωση συμμετοχής έως 30 Ιουνίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη 1η Εγκύκλιο και στο Δελτίο Συμμετοχής.

ΑΕΠΕΛ4_Α’ Εγκύκλιος_AWOP4_First Circular_gr-eng

ΑΕΠΕΛ4_Δελτίο Συμμετοχής_AWOP4_Registration Form