Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου διοργανώνει το Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο, στη Λευκωσία, από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου 2023. Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου και ώρα 09:30. Ο καθ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης, Επίτιμος Πρόεδρος του Συνεδρίου, το Σάββατο 18 Μαρτίου, ώρα 10:15, θα είναι κεντρικός ομιλητής με θέμα «Ελληνική παιδεία: από τη σύγκρουση στη συμφιλίωση και την αρμονική συνύπαρξη με τη χριστιανική θρησκεία».