Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στις εργασίες του Γ΄ Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό Έργο στη ΒΔ Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου», το οποίο, με τα νέα δεδομένα της πανδημίας, θα διενεργηθεί ένα έτος αργότερα, στο τέλος Νοεμβρίου / αρχές Δεκεμβρίου 2021, στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Α΄ Εγκύκλιος – Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α΄ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΝΤΥΠΟ