Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οργανώνουν Γ’ Συνέδριο με θέμα «Το Αρχαιολογικό έργο στη ΒΔ Ελλάδα και τα Νησιά του Ιονίου», στο οποίο υπάρχουν ανακοινώσεις που εμπίπτουν στην βυζαντινή εποχή. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 19 έως 22 Ιανουαρίου 2022 και ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι https://teams.microsoft.com/l/meetup-

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 2022