Ο κύκλος περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες & διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του ΕΙΕ, “Επιστήμης Κοινωνία”. Ο κύκλος ομιλιών εξετάζει τον θρακικό χώρο και την πορεία της πολιτισμικής του ταυτότητας, μέσω της ίδρυσης των ελληνικών αποικιών, των σχέσεων με τους προγενέστερους γηγενείς πληθυσμούς, τη ρωμαϊκή κατάκτηση και την επικράτηση του χριστιανισμού κατά τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. Οι διαδοχικές φάσεις των μεταβολών που παρουσιάζονται εδώ καταδεικνύουν τη σημασία της Θράκης ως διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμών.

Ομιλίες βυζαντινολογικού ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθούν στις 17 και 24 Μαρτίου. Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα του κύκλου.

Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας” | Είσοδος Ελεύθερη | Ώρα έναρξης : 19.00| Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) | Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα | Πληροφορίες: 210 7273 516

Πρόγραμμα