Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και οι περιλήψεις της Γ’ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης με θέμα: “Το Αρχαιολογικό  Έργο στην Πελοπόννησο”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2-5 Ιουνίου 2021.

Πρόγραμμα:

ΑΕΠΕΛ3-AWOP3_Πρόγραμμα-Programme

Περιλήψεις:

ΑΕΠΕΛ3-AWOP3_Περιλήψεις-Abstracts

Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtfu6qqDkpHtCx9Lx8whHZrNg3iRcdiAZz