Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία ανακοινώνει την ελεύθερη πρόσβαση του 37ου τόμου (2022) στα περιεχόμενα του επιστημονικού της οργάνου «ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ» μέσω του συνδέσμου

http://histsociety.web.auth.gr/Byzantiaka%202022%20-%20Periexomena%2037.htm

πατώντας τους αριθμούς των σελίδων.