Βράβευση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού για το έργο: «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού». Πληροφορίες στο συνημμένο.

ΔΤ ΔΕΗ BITE Awards 2023