Στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) «Επιστήμης Κοινωνία», το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών διοργανώνει Β΄ Κύκλο Ομιλιών με θέμα «Άνθρωπος, Περιβάλλον, Ιστορία», ο οποίος θα διεξαχθεί στο Ε.Ι.Ε. από 17 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

B_kiklos2022-3_A4_programma_ONLINE_10_1_2023