Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων διοργανώνει μέσω διαδικτύου τον Β΄ Κύκλο Διαλέξεων με θέμα «Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κωνσταντίνος Τακιρτάκογλου θα δώσει διάλεξη με θέμα «Η Αραβική κατάκτηση της Συρίας τον 7ο αιώνα και η ανασυγκρότηση του αμυντικού δικτύου κατά τις προσπάθειες ανάκτησης τον 10ο αιώνα», στις 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο Πρόγραμμα και το Δελτίο Τύπου.
Έντυπο εγγραφής:

https://ekbmm.gr/κύκλος-σεμ-βυζ-συρία-ιορδανία
Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://us06web.zoom.us/j/88052132742

7.11oυ.23_Κύκλος Διαλέξεων Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα διαδρομές…_compressed

ΔΤ_ΕΚΒΜΜ_ΚΥΚΛΟΣ_ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ