Το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Α.Π.Θ. διοργανώνει Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Current Research in Liturgical Studies», το οποίο θα διεξαχθεί 10- 12 Μαΐου 2021.

Πληροφορίες:

http://elm.past.auth.gr/?page_id=1174