Με λύπη ανακοινώνεται η απώλεια του καθηγητή Otto Kresten. H συμβολή του εκλιπόντος, ιδίως στους τομείς της βυζαντινής διπλωματικής, της κωδικολογίας και της παλαιογραφίας, υπήρξε καθοριστική. Απεβίωσε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024.