Με λύπη σάς γνωστοποιούμε την απώλεια του διακεκριμένου ιστορικού της Βυζαντινής Τέχνης Anthony Cutler. Απεβίωσε στις 16 Μαΐου 2024.