Με λύπη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών ανακοινώνει ότι απεβίωσε ο Ζαχαρίας Τσιρπανλής, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο εκλιπών υπήρξε παλαιό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.