Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,
με ιδιαίτερη θλίψη σάς γνωστοποιούμε την εκδημία του μέλους της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών καθηγητή Σπύρου Τρωιάνου.
Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων του Α ́ Κοιμητηρίου Αθηνών.
Παρακαλούμε διαβάσετε το ανηρτημένο Έγγραφο με την είδηση της απώλειας και Ψήφισμα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.

Απώλεια Σπύρου Τρωιάνου_ 27-01-2024

Ψήφισμα_ Απώλεια Σπύρου Τρωιάνου_ 27-01-2024